قوانین مربوط به تهیه پروژه و کارورزی

 

 

دانلود فرم کارورزی - برگ حضور و غیاب کارورزی
دانلود فرم درخواست کارورزی
دانلود فرم گزارش كارآموزي
دانلود فرم اعلام نمره پروژه
دانلود فرم کارورزی - گزارش کیفیت انجام کار توسط کارآموز

 

دانلود جلد پروژه و کار آموزی ( لینک دانلود جلد پروژه ) ( لینک دانلود جلد کارورزی )

 

 

گزارش كارآموزي
محل كارآموزي
استاد راهنما آقای / خانم ...............

توجه داشته باشید که بغل نویسی جلد گزارش کارآموزی بایستی فقط شامل موضوع، محل و نام دانشجویی کارآموز باشد و بین نام و لبه پائینی حداقل 5 سانتیمتر فاصله باشد زیرا با برچسب کتابخانه پوشیده می شود.

مواردي كه بايد در نوشتن گزارش كارآموزي مورد توجه قرار گيرد :

1- گزارش كارآموزي صحافي و مطالب عطف و روي جلد آن مانند فرم پيوست زركوب باشد .(با آرم دانشگاه)
2- صفحه اول : آيه مباركه بسم الله الرحمن الرحيم بصورت درشت نوشته شود.
3- صفحه دوم : مانند فرم پيوست باشد .(بدون آرم)
4- صفحه سوم : در صورت لزوم به سپاسگزاري و تقديم اختصاص داده شود.
5- صفحه چهارم : فهرست مطالب با ذكر صفحات نوشته شود.
6- صفحه پنجم : فهرست اشكال.
7- صفحه ششم : فهرست جداول.
8- صفحه هفتم : چكيده.
9- فصل اول : شرحي مختصر در مورد مشخصات تاريخچه تاسيس و توسعه شركت يا واحد توليدي ، وضعيت كلي كارخانه ، نوع مالكيت ، طرح استقرار كارخانه ، نوع محصولات توليدي ، نمودار سازماني ، ميزان مواد اوليه خط توليد ، ميزان رعايت استانداردها ، نوع مديريت ، تكنولوژي مورد استفاده ، ميزان ضايعات و استهلاك ، موفقيت بازاريابي و فروش محصولات ، برجستگي و مشكلات ويژه كارخانه يا واحد توليدي كه حداقل يك ششم زمان كارآموزي به اين امر اختصاص مي يابد.
10- فصل دوم : ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز كه شامل موقعيت رشته كارآموز در واحد صنعتي ، بررسي شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي ، امور جاري دردست اقدام و برنامه هاي آينده ، تكنيكهاي بكار رفته در واحد صنعتي توسط رشته مورد نظر و ساير مواردي كه توسط استاد راهنما مشخص شده است كه حداقل دوششم زمان كارآموزي به اين امر اختصاص مي يابد.
11- فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتايج : اين مرحله كه با تصويب استاد راهنما و سرپرست كارآموزي در واحد مربوطه صورت مي پذيرد حداقل سه ششم زمان كارآموزي را شامل مي شود كه دانشجو بيشتر به محيط كار رشته علمي خود پرداخته و آموخته هايش را در عمل مي آزمايد و به تحليل و بررسي عميق تر در مورد مكان و موضوع كارآموزي پرداخته و انتقادات و پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت ارائه مي دهد. لازم به ذكر است كه دانشجو بايد از هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد يا سيستم جداً خودداري نمايد.
12- صفحه آخر : محتوي كليه منابع مورد استفاده و نام اشخاصي باشد كه راهنمائيهاي لازم را معمول داشته اند (به ترتيب حروف اول نام خانوادگي نگارندگان آنها و ضمناً ابتدا منابع فارسي و سپس منابع لاتين نوشته شود)
13- پيوستها.
14- گزارش كار آموزي به صورت خوانا و تايپ بوده و تعداد صفحات آن بين 30 تا 50 صفحه باشد . ضمناً دانشجويان موظف هستند يك عدد CD از گزارش كارآموزي را با WORD 2000 يا WORD 97 به دفتر آموزش ارائه دهند.
15- فرم نوشتن بايد مطابق آئين نگارش فارسي باشد. پاراگرافها و جمله ها مشخص و داراي ارتباط مناسب بوده و تقسيم بندي بخشها و فصلها و زيرفصلها به طور منطقي باشد.
16- كليه قسمتهاي گزارش كار بايستي يك رو و روي كاغذ سفيد A4 سفيد مرغوب تايپ شود و رعايت موارد ذيل الزامي است :
الف) فاصله خطوط معادل 1 سانتيمتر
ب) حاشيه سمت راست و بالا 5/3 سانتيمتر
ج) حاشيه سمت چپ و پائين 2 سانتيمتر
د) شماره صفحه در بالاي صفحه و به فاصله 5/1 سانتيمتر از لبه كاغذ و در وسط متن
17- جهت طبقه بندي و تشخيص سريعتر گزارش كارها لازم است كارآموز متناسب با رشته خود و با توجه به جدول زير انتخاب رنگ جلد گزارش كار اقدام نمايد.

 

رنگ جلد

سبز

زرشكي

قرمز

آبي

رشته

کاردانی حسابداری

نرم اقزار کامپیوتر و IT( کارشناسی )

کارشناسی حسابداری

نرم افزار کامپیوتر و IT (کاردانی)

 

دانلود جلد پروژه و کار آموزی ( لینک دانلود جلد پروژه ) ( لینک دانلود جلد کارورزی )

 

مجدداً در پايان ، آرزوي موفقيت و توفيق روزافزون شما را در كسب مهارتهاي علمي و عملي بصورت احسن و اكمل از خداوند متعال خواهانيم و اميد است كه با ابراز نظرات و پيشنهادات و انتقادات صادقانه و سازنده خويش مارا در هرچه بهتر كردن ارتباط علم و عمل ياري نماييد.