رشته ها و مقاطع مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

 

  لیست رشته های مرکز آموزش علمی - کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

 

 

دانشگاه علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

جهت ورودی ترم جدید اقدام به جذب دانشجو بصورت محدود در رشته های زیر می نماید جهت پیش ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 

 

 

 

رشته های مقطع کاردانی رشته های مقطع کارشناسی
کاردانی : حرفه ای بازرگانی -انبارداری کارشناسی : مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
کاردانی : حرفه ای حسابداری - حسابرسی صنعتی کارشناسی : حرفه ای حسابداری - حسابرسی
کاردانی : حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی کارشناسی : حرفه ای حسابداری - حسابداری دولتی
کاردانی : حرفه ای حسابداری - حسابرسی کارشناسی : حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی
کاردانی : حرفه ای حسابداری - حسابرسی مالیاتی حرفه ای حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
کاردانی : حرفه ای حسابداری - حسابداری دولتی کارشناسی : حرفه ای حسابداری - حسابداری مالیاتی
کاردانی : فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه های گسترده  
کاردانی : فنی شبکه های کامپیوتری  
کاردانی : فنی نرم افزار - برنامه سازی کامپیوتر  
کاردانی : حرفه ای امور بورس  

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات از محتوای رشته ها اینجا کلیک نمایید .