دوره کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی حسابداری

 

 

تعریف و هدف :
هدف این دوره تربیت کارشناس علمی- کاربردی در رشته حسابدار است که بر اساس نظام آموزش¬های علمی- کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. کارشناس علمی- کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهاترتهای لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فرا گرفته باشد.

 

ضرورت و اهمیت دوره :
از آنجا که سیستم حسابداری نقش مؤثری در برنامه ریز و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.

 

مشاغل فارغ التحصیلان :
1.حسابدار در موسسات بزرگ
2.حسابدار صنعتی در موسسات بزرگ
3.حسابدار دولتی
4.حسابدار عمومی در موسسات

 

نقش و توانایی فارغ التحصیلان :
انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی و موسسات دولتی
انجام امور حسابداری در موسسات دولتی، غیرانتفاعی و تعاونیها
حسابرسی شرکت بازرگانی، تولیدی و صنعتی
طراحی و اجرای سیستم های حسابداری و مالی

 

 

 

سر فصل رشته:

کاردانی حسابداری صنعتی - پودمانی

کارشناسی حسابداری صنعتی - پودمانی

کارشناسی حسابداری مالیاتی - پودمانی

کاردانی حسابداری مالیاتی - ترمی

کارشناسی حسابداری دولتی - ترمی

کارشناسی حسابداری مالی - ترمی

کارشناسی حسابداری - ترمی