دوره کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

مقدمه:
پیشرفت چشمگیر علم فناوری اطلاعات و تبادل اطلاعات علمی، تحقیقاتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و تسریع در حرکت به سوی جذب منافع، روابط الکتریکی میان استفاده کنندگان و کارپردازان را شتاب می بخشد، از همین رو برای شتاب بیشتر در این گردونه، رسیدن به بلوغ فکری در بخش ارتباطات الکترونیک، مدیریت به چرخه بازرگانی و اقتصادی و همچنین مدیریت بر راهنمایی مفید استفاده کنندگان از ضروریات قلمداد می گردد.

تعریف و هدف :
کاردانی ناپیوسته فن آوری اطلاعات IT کاردانی است که به منظور انجام کار در زمینه های برنامه نویسی تحت web و تجزیه و تحلیل اطلاعات دارای بینش و توانایی لازم در حد بالایی بوده و بتواند طرحهای مهندسی را بکار بگیرد. هدف تربیت کاردانی زبده و ماهر در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است.

ضرورت و اهمیت :
با توجه به رشد روزافزون و همیت بیش از حد فناوری اطلاعات و نقش آن در رشد اعتدال سایر فناوریها، لزوم تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه بیش از پیش اهمیت و ضرورت پیدا می کند. ضمن اینکه مدیریت بر اطلاعات شیوه صحیح کاربری آن و نیروهای سازمان دهنده به آن بعنوان چشم انداز شیوه جدید تفکر سیستماتیک چندی است که بطور مشخص در ادبیات علوم و فنون رایانه ای تحت عنون فن آوری اطلاعات توسعه زیادی پیدا کرده تا جایی که بعنوان اصلی ترین بازوی پیشرفت و سودآوری صنعت، اقتصاد و فرهنگ جلوه نموده است.

نقش و توانایی :
تهیه برنامه های کاربردی
اداره مراکز اطلاع رسانی
طراحی صفحات وب
توانمندی نگهداری شبکه های کامپیوتری

 

 

سر فصل رشته:

کاردانی فناوری اطلاعات - پودمانی