Author: مهندس حسینی (مهندس حسینی)

Home / مهندس حسینی
نوشته

مراحل انجام درس کارورزی 1

کلیه مراحل زیر می باید توسط دانشجویان به دقت طی شود، در غیر اینصورت نمره درس کارورزی قابل ثبت نخواهد بود. 1. تهیه فرمهای کارورزی از صفحه اول سایت دانشگاه (www.irtciac.com) و همراه داشتن آن در تمامی جلسات 2. تهیه و تکمیل فرم درخواست معرفی برای کارورزی ( برای دریافت فرم درخواست معرفی برای کارورزی اینجا کلیک...

نوشته

مراحل انجام درس کارورزی ۲

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی 2 در تابشتان  96-97 اخذ نموده اند می رساند: ضمن مطالعه کامل فایل آموزشی در انتهای صفحه درخصوص مراجعه به سامانه ملی کارآموزی که به پیوست می باشد، لطفا در تمامی جلسات اعلام شده کارورزی علی الخصوص جلسه اول(توجیهی) شرکت نمائید.   راهنمای ثبت نام درس...

نوشته

قابل توجه تمامی دانشجویان

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را در نیمسال تابستان 96-97 اخذ نموده اند می رساند  : جلسات توجیهی به پیوست می باشد.(شامل دو صفحه) نکته: حضور دانشجویان در تمامی جلسات الزامی می باشد و عدم حضور در هر یک از جلسات توجیهی به منزله کسر نمره تلقی خواهد شد....

نوشته

اطلاعیه مهم درخصوص شهریه تابستان 96-97

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، پیرو بخشنامه شماره 13730/97/م مورخ 17/4/97 درخصوص اصلاح آیین نامه شهریه دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی و برطبق مفاد بخشنامه فوق، پرداخت شهریه ثابت در تابستان برای واحد کارورزی به صورت کامل بوده و شهریه ثابت برای دروسی غیر از کارورزی در تابستان کماکان بدون تغییر به میزان...