Author: آقای محمد جعفری (آقای محمد جعفری)

Home / آقای محمد جعفری
نوشته

تمدید مهلت پرداخت شهریه 85% سهم مرکز تحقیقات صنعتی ایران

ضمن تشکر از دانشجویانی که شهریه نیمسال اول 1400-1399 را بصورت کامل پرداخت نموده اند، به اطلاع می رساند دانشجویانی که شهریه 85% سهم مرکز تحقیقات صنعتی ایران را بطور کامل پرداخت ننموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 04*10*99 فرصت دارند شهریه خود را بطور کامل پرداخت نمایند .درغیر این...

نوشته

مهلت پرداخت شهریه 85% سهم مرکز تحقیقات صنعتی ایران

ضمن تشکر از دانشجویانی که شهریه نیمسال اول 1400-1399 را بصورت کامل پرداخت نموده اند، به اطلاع می رساند دانشجویانی که شهریه 85% حق مرکز تحقیقات صنعتی ایران را بطور کامل پرداخت ننموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27*09*99 فرصت دارند شهریه خود را بطور کامل پرداخت نمایند .درغیر این...

نوشته

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویانی که در ترم مهر1399-1400 درس اخذ نموده اند و تاکنون لینک دعوت به کلاس را در سامانه سما لایو دریافت ننموده اند و یا محتوای تدریس اساتید را مشاهده نکرده اند و همچنین در کلاس های آنلاین اساتید شرکت ننموده اند غیبت محسوب می شود و اجازه حضور در آزمون پایان ترم...

نوشته

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید مهلت مراحل درس کارورزی2 (مربوط به مهر99)

به اطلاع می رساند دانشجویانی که در مهر99 درس کارورزی 2 را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 06*09*99 فرصت دارند در سامانه ملی کارآموزی، درخواست کارآموزی و جایابی نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و دانشجو می باید این درس را حذف...

نوشته

اطلاعیه مهم در خصوص تمدید مهلت مراحل درس کارورزی 1 (مربوط به مهر 99)

به اطلاع می رساند دانشجویانی که در مهر99 درس کارورزی1 را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 06*09*99 فرصت دارند فرم درخواست کارورزی و فرم تائیدیه از واحد متقاضی را به واحد آموزش (طبقه چهارم) تحویل دهند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و...

نوشته

اطلاعیه مهم در خصوص درس کارورزی2 (مربوط به مهر99)

به اطلاع می رساند دانشجویانی که در مهر99 درس کارورزی 2 را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 29*08*99 فرصت دارند در سامانه ملی کارآموزی، درخواست کارآموزی و جایابی نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد....

نوشته

اطلاعیه مهم در خصوص درس کارورزی 1 (مربوط به مهر 99)

به اطلاع می رساند دانشجویانی که در مهر99 درس کارورزی1 را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 29*08*99 فرصت دارند فرم درخواست کارورزی و فرم تائیدیه از واحد متقاضی را به واحد آموزش (طبقه چهارم) تحویل دهند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و...

نوشته

مراحل انجام درس کارورزی 2 در مهر 99

کلیه مراحل زیر می باید توسط دانشجویان به دقت طی شود، در غیر اینصورت نمره درس کارورزی2 قابل ثبت نخواهد بود. راهنمای ثبت نام درس کارورزی2 با استفاده از سامانه ملی کارورزی توسط دانشجویان 1. مراجعه به سامانه ملی کارورزی به آدرس http://karamouz.irost.ir 2. ورود به صفحه اصلی سایت کارآموزی و انتخاب گزینه ثبت نام...