محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی

کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری دولتی

 

ترم اول

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 0 32 32
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 2 16 32 48
کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته 2 16 48 64
برنامه ریزی توسعه 2 16 32 48
مدیریت مالی پیشرفته 2 16 32 48
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 2 16 32 48
حقوق بازرگانی پیشرفته 2 16 32 48
تفسیر موضوعی قرآن 2 32 0 32
جمع 15  

ترم دوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
آمار و کاربرد آن در حسابداری 2 32 0 32 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مدیریت منابع انسانی 2 32 0 32
پژوهش عملیاتی 1 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2 32 0 32 مدیریت مالی پیشرفته
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 0 32
اخلاق حرفه ای در تجارت 2 32 0 32 حقوق بازرگانی پیشرفته
روانشناسی کار 2 32 0 32
اندیشه اسلامی 2 2 32 0 32
کارورزی 1 2 0 240 0
جمع 18  

 

ترم سوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
پژوهش عملیاتی 2 2 16 32 48 پژوهش عملیاتی 1
بازار پول و سرمایه 2 32 0 32 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
روش تحقیق در حسابداری 2 16 32 48 آمار و کاربرد آن در حسابداری
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 2 16 32 48 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته
تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی 1 3 32 32 64 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
مبانی مدیریت دولتی 2 32 0 32 سیستم های اطلاعاتی حسابداری
زبان تخصصی دولتی 2 32 0 32
امور مالی بین الملل 2 32 0 32 برنامه ریزی توسعه
انقلاب اسلامی ایران 2 32 0 32
جمع 19  

ترم چهارم

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی 2 3 32 32 64 تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی 1
حسابداری دولتی تطبیقی 2 32 0 32 تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی 1
مدیریت مالی دولتی 2 32 0 32 مبانی مدیریت دولتی
حسابداری ملی 1 16 0 16 مبانی مدیریت دولتی
بودجه ریزی عملیاتی 2 16 32 48 تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی 1
مدیریت بانکداری و بیمه    * 2 32 0 32 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
پروژه دولتی 1 0 48 48 پس از گذراندن 55 واحد
ورزش 1 1 0 32 32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 0 32
کارورزی 2 2 0 240 240 کارورزی 1
جمع 18  

 

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی روی لینک زیر کلیک نمایید .