محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی

کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی

 ترم اول 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
اندیشه اسلامی 1 2 32 32
 فارسی 3 48 48
اقتصاد خرد 3 48 48
حقوق بازرگانی 2 32 32
مبانی سازمان و مدیریت 2 32 32
تربیت بدنی 1 1 32 32
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 32 32 64
جمع 17  

ترم دوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات 2 32 32 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
زبان خارجی عمومی 3 48 48
اقتصاد کلان 2 32 32 اقتصاد خرد
دانش خانواده و جمعیت 2 32 32
حسابداری شرکت های غیرسهامی 3 32 32 64 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 16 32 48
اصول حسابرسی 2 16 32 48 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی
کارورزی 1 2 240 240
جمع 18  

ترم سوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 2 32 32 مبانی سازمان مدیریت
کارآفرینی 2 32 32
مدیریت مالی 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
روش های آماری 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
زبان تخصصی تولیدی و صنعتی 2 32 32 زبان خارجی
مهارت ها و قوانین کسب و کار 2 32 32
حسابداری شرکت های سهامی 2 16 32 48 حسابداری شرکت های غیرسهامی
کاربرد رایانه در حسابداری 2 16 32 48
حسابداری بهای تمام شده 1 3 32 32 64 حسابداری شرکت های غیرسهامی
جمع 20  

 

ترم چهارم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
تحقیق در عملیات 3 32 32 64 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
خدمات الکترونیک 2 32 32
مدیریت تولید 2 16 32 48 حسابداری بهای تمام شده 1
حسابداری بهای تمام شده 2 2 16 32 48 حسابداری بهای تمام شده 1
اصول تنظیم و کنترل بودجه تولیدی 2 16 32 48 حسابداری بهای تمام شده 1
حسابداری مدیریت 2 16 32 48 حسابداری بهای تمام شده 1
آیین زندگی 2 32 32
پروژه صنعتی 1 48 48 پس از 50 واحد
کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع 18  

 

 

 

دانشجویی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی روی لینک زیر کلیک نمایید .