محتوای دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

ترم اول 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
آمار 2 32 32
اصول حسابداری 3 48 48
اصول علم اقتصاد 3 48 48
کسب و کار از دیدگاه اسلام 2 32 32
مشتری مداری 2 32 32
مبانی سازمان و مدیریت 2 32 32
آیین زندگی 2 32 32
جمع 17  

 

ترم دوم 

 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
قوانین و مقررات عمومی 3 48 48
قانون نظام صنفی و آین نامه های اجرایی آن 3 48 48
قوانین ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی 3 48 48
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 2 32 32
مدیریت بازاریابی 2 16 48 64 اصول علم اقتصاد
مهارت ها و قوانین کسب و کار 2 32 32
تربیت بدنی 1 1 32 32
کارورزی 1 2 240 240
جمع 18  

 

ترم سوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
برنامه ریزی و طراحی کسب و کار 1 64 64 مهارتها و قوانین کسب و کار
اندیشه اسلامی 1 2 32 32
فارسی 3 48 48
نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط 2 32 32
سرپرستی واحدهای کسب و کار 2 32 48 64 مبانی سازمان و مدیریت
اصول و مبانی زنجیره تامین 2 16 32
کاربرد فناوری اطلاعات  و ارتباطات 2 32 32
خدمات الکترونیک 2 32 32
زبان خارجی عمومی 3 48 48
جمع 19  

 

 ترم چهارم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
خرید و فروش الکترونیکی 3 16 64 80 کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات
فنون فروش 2 16 48 64 مدیریت بازاریابی
طراحی و چیدمان فروشگاه 3 16 96 112 مدیریت بازاریابی
اخلاق حرفه ای 2 32 32
زبان تخصصی 2 32 32 زبان خارجی عمومی
دانش خانواده و جمعیت 2 32 32
پروژه 2 96 96
کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع 18  

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار روی لینک زیر کلیک نمایید .