با توجه به اطلاعیه های قبلی، دانشجویانی که یکی از دروس (اخلاق اسلامی- اخلاق حرفه ای- اصول و فنون مذاکره- اندیشه اسلامی1- اندیشه اسلامی2- انقلاب اسلامی ایران- تاریخ تحلیلی صدراسلام- تفسیر موضوعی قرآن- خدمات الکترونیک- دانش خانواده و جمعیت- روانشناسی کار- کارآفرینی- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- کنترل پروژه- مدیریت منابع انسانی- مستندسازی- مهارت ها و قوانین کسب وکار- مهارت های مسئله ‌یابی و تصمیم ‌گیری) را دارند می باید تا پایان وقت مورخ 99/10/21 به سامانه آزمون متمرکز به آدرس الکترونیکی https://examuast.ir یا https://exam-uast.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات و شرکت در نظرسنجی اقدام نمایند. در غیر اینصورت طبق بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی اجازه شرکت در آزمون متمرکز داده نخواهد شد.