با توجه به اختلال بوجود آمده در شبکه اینترنت مخابراتی در زمان برگزاری آزمون دروس مهارت ها و قوانین کسب و کار و دانش خانواده و جمعیت در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ به اطلاع می رساند، آن دسته از دانشجویانی که موفق به شرکت یا اتمام در آزمون مذکور نشده اند مقرر شد آزمون های دروس مذکور مجددا به شرح زیر برگزار شود:
آزمون مجدد درس مهارت ها و قوانین کسب و کار: مورخ ۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲
آزمون مجدد درس دانش خانواده و جمعیت: مورخ ۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵