به اطلاع دانشجویان محترم می رساند انتخاب واحد ترم بهمن ۹۹ از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ لغایت روز جمعه مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ بر طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام خواهد شد.
با توجه به مشخص نبودن میزان قطعی شهریه و بمنظور تسهیل و تسریع در انجام ثبت نام، دانشجویان می باید تا روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ با مراجعه به صفحه اصلی سایت مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران (www.irtciac.com ) با انتخاب گزینه «پرداخت شهریه»، مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) بابت بخشی از شهریه ترم بهمن ۹۹ را پرداخت نمایند.
در ضمن دانشجویان می توانند مبلغ فوق را با مراجعه حضوری به واحد آموزش دانشگاه و از طریق دستگاه کارتخوان نیز واریز نمایند.
لازم به ذکر است دسترسی دانشجویان به سیستم جهت انتخاب واحد تنها در صورت واریز مبلغ فوق امکان پذیر می باشد.
در صورت بروز هر گونه اشکال در پرداخت شهریه، با شماره تلفن ۱۱۹ -۸۸۳۱۰۱۱۳ داخلی های ( ۲۶۱ خانم باوندپور) و ( ۲۰۵ آقای طاهرپور) تماس حاصل فرمائید.