به اطلاع می رساند دانشجویان لیست پیوست که در ترم بهمن 99 دروس کارورزی1 و کارورزی2 را اخذ نموده اند ولی مراحل اولیه کارورزی (ارائه نامه محل کارورزی و فرم درخواست معرفی برای کارورزی به واحد آموزش) را انجام نداده اند می باید جهت حذف درس به واحد آموزش مراجعه نمایند و ترم آینده مجددا این درس را اخذ نمایند.

کارورزی