مراحل انتخاب واحد
1. ورود به سامانه هم آوا ( edu.uast.ac.ir )
2. گزینه نیمرخ تحصیلی و انتخاب بروزرسانی
3. گزینه انتخاب واحد، انتخاب دروس و ثبت نهایی
4. پرداخت آنلاین شهریه 15% حق نظارت ستاد (چنانچه این مبلغ تا تاریخ اعلام شده در سیستم پرداخت نشود از طرف دانشگاه جامع بطور خودکار دروس انتخابی حذف می شود)
5. جهت پرداخت شهریه 85%، دانشجویان می باید حداکثر تا سه روز پس از انتخاب واحد از سامانه هم آوا گزینه تسویه حساب دانشجو شهریه مرکز تحقیقات صنعتی ایران را واریز نمایند و یا می توانند بصورت حضوری به واحد آموزش مرکز تحقیقات صنعتی ایران طبقه ۴ مراجعه نمایند.
نکته مهم: دانشجویان می باید قوانین مربوط به انتخاب واحد را از اطلاعیه های قبلی مطالعه نمایند تا در انجام انتخاب واحد اشکالی نباشد، در غیر اینصورت عواقب آن بعهده دانشجو می باشد.