به اطلاع می رساند دانشجویان گرامی می توانند تاریخ امتحانات تابستان ۱۴۰۰ را از سامانه هم آوا گزینه “نمایش و چاپ کارت امتحان” مشاهده نمایند.

امتحانات از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ طبق کارت ورود به جلسه امتحانات در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

*دانشجویان گرامی، تاریخ امتحانات بروزرسانی شده است. لطفا به تاریخ و ساعت دقیق امتحانات توجه فرمائید.