دانشجویان ورودی مهر و بهمن 1396 جهت دریافت کارت دانشجویی می توانند از روز سه شنبه مورخ 1*03*97 الی روز پنجشنبه مورخ 10*03*97 به واحد امور اجرایی آموزش مراجعه نمایند . پس از این تاریخ تحویل کارت دانشجویی مقدور نمی باشد .به اطلاع دانشجویان می رساند داشتن کارت دانشجویی جهت حضور در امتحانات الزامی می باشد.