به اطلاع دانشجویان محترم می رساند انتخاب واحد نیمسال اول 98 – 97 با ارائه کلیه دروس برای این نیمسال از روز شنبه مورخ 17/06/97 لغایت روز سه شنبه مورخ 27/06/97 بر طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام خواهد شد.

با توجه به مشخص نبودن میزان قطعی شهریه و بمنظور تسهیل و تسریع در انجام ثبت نام، دانشجویان می باید تا روز پنجشنبه مورخ 15/06/97 با مراجعه به صفحه اصلی سایت مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران (www.irtciac.com ) با انتخاب گزینه «پرداخت شهریه»، مبلغ 500000 تومان (پانصد هزار تومان) بابت بخشی از شهریه متعلقه را پرداخت نمایند.
در ضمن دانشجویان می توانند مبلغ فوق را با مراجعه حضوری به مرکز آموزش و از طریق دستگاه کارتخوان نیز واریز نمایند.
لازم به ذکر است دسترسی دانشجویان به سیستم جهت انتخاب واحد تنها در صورت واریز مبلغ فوق امکان پذیر می باشد.
در صورت بروز هر گونه اشکال در پرداخت شهریه، با شماره تلفن 19- 88310113 داخلی های 205 و 261 و 239 تماس حاصل فرمائید.