به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را در نیمسال دوم 97-98 اخذ نموده اند می رساند:

*جلسات کارورزی طبق جدول پیوست می باشد.

*توجه: حضور دانشجویان در تمامی جلسات الزامی می باشد و می بایست قبل از حضور در اولین جلسه فرمهای مربوطه را از صفحه اصلی سایت irtciac.com  دانلو و به همراه داشته باشند.

*برای مشاهده جدول پیوست اینجا کلیک نمائید.