تمامی کلاس های استاد صادقی در روز پنجشنبه مورخ 03*05*98 برگزار نخواهد شد.

در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.