محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین گرایش بازرگانی

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین گرایش بازرگانی

کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک

ترم اول 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 0 32 32
ریاضیات کاربردی 2 32 0 32
آمار کاربردی 2 32 0 32
حسابداری لجستیک 2 32 0 32
تحقیق در عملیات و کاربرد آن در بهینه سازی لجستیک 2 32 0 32
لجستیک و زنجیره تامین پیشرفته 2 32 0 32
سیستمهای تولید 2 16 48 64
اقتصاد بازرگانی 2 32 0 32
اندیشه اسلامی 2 2 32 0 32
جمع 17  

ترم دوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
تعمیر و نگهداری 2 16 48 64
کنترل تولید پیشرفته 2 16 48 64 سیستمهای تولید
مبانی لجستیک بین الملل 2 32 0 32 لجستیک و زنجیره تامین پیشرفته
مدیریت خرید، تامین و برون سپاری 3 32 48 80 لجستیک و زنجیره تامین پیشرفته
زبان تخصصی 2 32 0 32
برنامه ریزی و سازماندهی لجستیک 2 16 48 64 لجستیک و زنجیره تامین پیشرفته
کنترل پروژه 2 32 0 32
تفسیر موضوعی قرآن 2 32 0 32
کارورزی 1 2 0 240 240
جمع 19  

ترم سوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
حمل و نقل بار 2 16 48 64
مدیریت مالی لجستیک 2 16 48 64 حسابداری لجستیک
سیستمهای اطلاعات مدیریت در لجستیک 2 32 0 32 آمار کاربردی
قوانین و مقررات بازرگانی 2 32 0 32 اقتصاد بازرگانی
مدیریت کیفیت 2 16 48 64 مدیریت خرید، تامین و برون­سپاری
توزیع و کنترل موجودیها 2 16 48 64
مدیریت منابع انسانی 2 32 0 32
ورزش 1 1 0 32 32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 0 32
جمع 17  

ترم چهارم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کارگاه تبادل الکترونیکی داده ها EDI 1 0 48 48 سیستمهای اطلاعات مدیریت در لجستیک
انبارداری نوین 2 16 48 64
سیستمهای تامین 2 16 48 64 مدیریت خرید، تامین و برون سپاری
سفارشات و پیش بینی تقاضا 2 16 48 64 مدیریت توزیع و کنترل موجودیها
ریسک و بیمه 2 32 0 32
زنجیره ارزش و درک مشتری 2 32 0 32
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 0 32
انقلاب اسلامی ایران 2 32 0 32
کارورزی 2 2 0 240 240 کارورزی 1
جمع 17  

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین گرایش بازرگانی روی لینک زیر کلیک نمایید .