محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

ترم اول 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
قوانین و مقررات سرمایه 3 48 48
ابزارهای مالی 3 32 32 64
نهادهای مالی 2 16 32 48
آمار و ریاضیات مالی 3 32 32 64
سیاست های پولی و مالی 2 32 32
اندیشه اسلامی 2 2 32 32
جمع 16  

ترم دوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
پژوهش عملیاتی 2 16 32 48 آمار و ریاضیات مالی
مدیریت مالی 3 48 48
بورس های داخلی و بین المللی 2 32 32
متون تخصصی 2 16 48 64
کاربرد نرم افزار در بازارهای مالی 2 96 96
روانشناسی کار 2 32 32
تفسیر موضوعی قرآن 2 32 32
ورزش 1 1 32 32
کارورزی 1 2 240 240
جمع 18  

ترم سوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
ارزیابی طرح های اقتصادی 2 16 32 48 مدیریت مالی
قوانین و مقررات معامله گری و سبدگردانی 3 48 48 قوانین و مقررات بازار سرمایه
تجزیه و تحلیل صورت های مالی 3 32 32 64 مدیریت مالی
اقتصاد بنگاه 2 32 32 سیاست های پولی و مالی
قوانین و مقررات تحلیل گری 2 32 32 قوانین و مقررات بازار سرمایه
تحلیل بین بازارهای مالی 2 32 32 سیاست های پولی و مالی

ابزارهای مالی نیازهای مالی

مدیریت منابع انسانی 2 32 32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 32
جمع 18  

ترم چهارم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
مورد کاوی در امور مالی 2 16 32 48 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
مدیریت ریسک مالی 3 48 48 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
مدیریت ریسک تقلب 2 32 32 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
ارزش گذاری اوراق بهادار 3 32 48 80 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
مباحث ویژه 2 32 32 قوانین و مقررات سرمایه
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 32
انقلاب اسلامی ایران 2 32 32
کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع 18  

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس روی لینک زیر کلیک نمایید .