محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسی

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسی

کارشناسی حرفه ای حسابداری, حسابرسی

ترم اول 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 2 16 32 48
کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته 2 16 48 64
برنامه ریزی توسعه 2 16 32 48
مدیریت مالی پیشرفته 2 16 32 48
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 2 16 32 48
حقوق بازرگانی پیشرفته 2 16 32 48
تفسیر موضوعی قرآن 2 32 32
جمع 15  

ترم دوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
آمار و کاربرد آن در حسابداری 2 32 32 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مدیریت منابع انسانی 2 32 32
پژوهش عملیاتی 1 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2 32 32 مدیریت مالی پیشرفته
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 32
اخلاق حرفه ای در تجارت 2 32 32 حقوق بازرگانی پیشرفته
روانشناسی کار 2 32 32
اندیشه اسلامی 2 2 32 32
کارورزی 1 2 240
جمع 18  

ترم سوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
پژوهش عملیاتی 2 2 16 32 48 پژوهش عملیاتی 1
بازار پول و سرمایه 2 32 32 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
روش تحقیق در حسابداری 2 16 32 48 آمار و کاربرد آن در حسابداری
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 2 16 32 48 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته
حسابرسی مالی پیشرفته 3 32 32 64 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
مدیریت کیفیت و بهره وری 2 32 32 پژوهش عملیاتی 2
کاربرد استانداردهای حسابداری 2 32 32 سیستم های اطلاعاتی حسابداری
زبان تخصصی حسابرسی 1 2 32 32
انقلاب اسلامی ایران 2 32 32
جمع 19  

ترم چهارم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
حسابداری و حسابرسی دولتی پیشرفته 3 32 32 64 بازار پول و سرمایه
حسابرسی کامپیوتری پیشرفته 2 16 32 48 حسابرسی مالی پیشرفته
حسابرسی داخلی نهادهای پولی و مالی 2 32 32 حسابرسی دولتی پیشرفته
حسابرسی مالیاتی پیشرفته 2 32 32 حسابرسی مالی پیشرفته
کاربرد استانداردهای حسابرسی 2 32 32 کاربرد استانداردهای حسابداری
زبان تخصصی حسابرسی 2 1 16 16 زبان تخصصی حسابرسی 1
پروژه حسابرسی 1 48 48 روش تحقیق در حسابداری
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 32
ورزش 1 1 32 32
کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع 18  

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسی روی لینک زیر کلیک نمایید .