محتوای دوره کاردانی حرفه ای امور بورس

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کاردانی حرفه ای امور بورس

کاردانی حرفه ای امور بورس

ترم اول

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
ریاضیات عمومی 2 32 32
آمار و احتمالات 2 32 32
کلیات علم اقتصاد 3 48 48
زبان خارجی عمومی 3 48 48
فارسی 3 48 48
اندیشه اسلامی 1 2 32 32
تربیت بدنی 1 1 32 32
جمع 17  

ترم دوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
حقوق تجارت 3 48 48 کلیات علم اقتصاد
اصول حسابداری 3 48 48 ریاضیات عمومی
قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه 1 2 32 32 کلیات علم اقتصاد
زبان تخصصی (متون) 2 32 32
نرم افزارهای کاربردی 2 64 64
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 2 32 32
مهارت ها و قوانین کسب و کار 2 32 32
آیین زندگی 2 32 32
کارورزی 1 2 240 240  
جمع 20  

ترم سوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
قوانین و مقررات بازار سرمایه 2 2 32 32 قوانین و مقررات بازار سرمایه 1
مفاهیم بازار سرمایه 3 48 48 حقوق تجارت
حسابداری نهادهای مالی 2 16 32 48 اصول حسابداری
پردازش داده های مالی 2 16 48 64 آمار و احتمالات- اصول حسابداری
اخلاق حرفه­ای در بازار سرمایه 2 32 32
کارآفرینی 2 32 32
مستندسازی 2 32 32
دانش خانواده و جمعیت 2 32 32
جمع 17  

ترم چهارم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
بازاریابی خدمات مالی 3 32 48 80 مفاهیم بازار سرمایه
آشنایی با ابزارهای مالی 3 32 48 80 مفاهیم بازار سرمایه
آشنایی با بازارها و نهادهای مالی 2 16 48 64 مفاهیم بازار سرمایه
بازار پول و سرمایه مالی 1 16 16 مفاهیم بازار سرمایه
فرآیند معاملات بورس کالا 2 64 64 قوانین و مقررات بازار سرمایه 1و2
فرآیند معاملات اوراق بهادار 2 64 64 قوانین و مقررات بازار سرمایه
سرمایه گذاری در اوراق بهادار 2 16 32 48 مفاهیم بازار سرمایه
کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع 17  

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کاردانی حرفه ای امور بورس روی لینک زیر کلیک نمایید .