محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و صنعتی

ترم اول 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 0 32 32
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 2 16 32 48
کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته 2 16 48 64
برنامه ریزی توسعه 2 16 32 48
مدیریت مالی پیشرفته 2 16 32 48
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 2 16 32 48
حقوق بازرگانی پیشرفته 2 16 32 48
تفسیر موضوعی قرآن 2 32 0 32
جمع 15  

ترم دوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
آمار و کاربرد آن در حسابداری 2 32 0 32 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مدیریت منابع انسانی 2 32 0 32
پژوهش عملیاتی 1 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2 32 0 32 مدیریت مالی پیشرفته
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 0 32
اخلاق حرفه ای در تجارت 2 32 0 32 حقوق بازرگانی پیشرفته
روانشناسی کار 2 32 0 32
اندیشه اسلامی 2 2 32 0 32
کارورزی 1 2 0 240 240
جمع 18  

ترم سوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
پژوهش عملیاتی 2 2 16 32 48 پژوهش عملیاتی 1
بازار پول و سرمایه 2 32 0 32 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
روش تحقیق در حسابداری 2 16 32 48 آمار و کاربرد آن در حسابداری
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 2 16 32 48 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته
مدیریت کیفیت و بهره وری 2 32 0 32 پژوهش عملیاتی 1
حسابداری بهای تمام شده پیشرفته 3 32 32 64 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
زبان تخصصی 1 (گرایش صنعتی) 2 32 0 32
مدیریت تولید و عملیات 2 32 0 32 پژوهش عملیاتی 1
انقلاب اسلامی ایران 2 32 0 32
جمع 19  

ترم چهارم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری 2 16 32 48 حسابداری بهای تمام شده پیشرفته
حسابداری مدیریت هزینه 3 32 32 64 حسابداری بهای تمام شده پیشرفته
زبان تخصصی 2 (گرایش صنعتی) 1 16 0 16 زبان تخصصی صنعتی 1
ارزیابی طرح های اقتصادی 2 32 0 32 مدیریت کیفیت و بهره وری
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 32 0 32 پژوهش عملیاتی 2
پژوهش عملیاتی 3 2 16 32 48 پژوهش عملیاتی 2
پروژه (گرایش صنعتی) 1 0 48 48 روش تحقیق در حسابداری
ورزش 1 1 0 32 32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 0 32
کارورزی 2 2 0 240 240 کارورزی 1
جمع 18  

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی روی لینک زیر کلیک نمایید .