محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی

کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی

ترم اول 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 0 32 32
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 2 16 32 48
کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته 2 16 48 64
برنامه ریزی توسعه 2 16 32 48
مدیریت مالی پیشرفته 2 16 32 48
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 2 16 32 48
حقوق بازرگانی پیشرفته 2 16 32 48
تفسیر موضوعی قرآن 2 32 0 32
جمع 15  

ترم دوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
آمار و کاربرد آن در حسابداری 2 32 0 32 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مدیریت منابع انسانی 2 32 0 32
پژوهش عملیاتی 1 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2 32 0 32 مدیریت مالی پیشرفته
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 0 32
اخلاق حرفه ای در تجارت 2 32 0 32 حقوق بازرگانی پیشرفته
روانشناسی کار 2 32 0 32
اندیشه اسلامی 2 2 32 0 32
کارورزی 1 2 0 240 0
جمع 18  

ترم سوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
پژوهش عملیاتی 2 2 16 32 48 پژوهش عملیاتی 1
بازار پول و سرمایه 2 32 0 32 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
روش تحقیق در حسابداری 2 16 32 48 آمار و کاربرد آن در حسابداری
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 2 16 32 48 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته
کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی 2 32 0 32
تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1 3 48 0 48 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
مدیریت سازمان مالیاتی 2 32 0 32 اخلاق حرفه ای در تجارت
زبان تخصصی مالیاتی 1 2 32 0 32
انقلاب اسلامی ایران 2 32 0 32
جمع 19  

ترم چهارم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 2 3 48 0 48 تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1
مالیات بر ارزش افزوده 2 32 0 32 مدیریت سازمان مالیاتی
برنامه ریزی مالیاتی 2 32 0 32 مدیریت سازمان مالیاتی
قوانین مالیاتی تطبیقی 2 32 0 32 تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1
زبان تخصصی مالیاتی 2 1 16 0 16 زبان تخصصی مالیاتی 1
مباحث جاری قوانین مالیاتی 2 16 32 48 تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1
پروژه مالیاتی 1 0 48 48 روش تحقیق در حسابداری
ورزش 1 1 0 32 32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 0 32
کارورزی 2 2 0 240 240 کارورزی 1
جمع 18  

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی روی لینک زیر کلیک نمایید .