محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی

کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی

ترم اول

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 0 32 32
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 2 16 32 48
کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته 2 16 48 64
برنامه ریزی توسعه 2 16 32 48
مدیریت مالی پیشرفته 2 16 32 48
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 2 16 32 48
حقوق بازرگانی پیشرفته 2 16 32 48
تفسیر موضوعی قرآن 2 32 0 32
جمع 15  

ترم دوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
آمار و کاربرد آن در حسابداری 2 32 0 32 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مدیریت منابع انسانی 2 32 0 32
پژوهش عملیاتی 1 2 16 32 48 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2
مبانی مدیریت سرمایه گذاری 2 32 0 32 مدیریت مالی پیشرفته
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32 0 32
اخلاق حرفه ای در تجارت 2 32 0 32 حقوق بازرگانی پیشرفته
روانشناسی کار 2 32 0 32
اندیشه اسلامی 2 2 32 0 32
کارورزی 1 2 0 240 0 کاربینی
جمع 18  

ترم سوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
پژوهش عملیاتی 2 2 16 32 48 پژوهش عملیاتی 1
بازار پول و سرمایه 2 32 0 32 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
روش تحقیق در حسابداری 2 16 32 48 آمار و کاربرد آن در حسابداری
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 2 16 32 48 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته
حسابداری منابع انسانی 2 16 32 48 سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تجارت الکترونیک 2 32 0 32 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته
حسابداری مالی پیشرفته 1 3 32 32 64 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
زبان تخصصی مالی 1 2 32 0 32
انقلاب اسلامی ایران 2 32 0 32
جمع 19  

ترم چهارم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز
نظری عملی جمع
مباحث جاری در حسابداری مالی 2 32 0 32 حسابداری مالی پیشرفته 1
کاربرد استانداردهای حسابداری 2 32 0 32 حسابداری مالی پیشرفته 1
زبان تخصصی مالی 2 1 16 0 16 زبان تخصصی مالی 1
حسابداری مالی پیشرفته 2 3 32 32 64 حسابداری مالی پیشرفته 1
مدیریت بانکداری و بیمه 2 32 0 32 مبانی مدیریت سرمایه گذاری
حسابداری تلفیقی 2 32 0 32 حسابداری مالی پیشرفته 1
پروژه مالی 1 0 48 48 پس از گذراندن 55 واحد
ورزش 1 1 0 32 32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 0 32
کارورزی 2 2 0 240 240 کارورزی 1
جمع 18  

 

 

دانشجویی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی روی لینک زیر کلیک نمایید .