قابل توجه دانشجویان استاد رحیمی پور /تربیت بدنی خانمها

Home / آخرین اخبار / قابل توجه دانشجویان استاد رحیمی پور /تربیت بدنی خانمها

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس تربیت بدنی و یا ورزش1 را با استاد رحیمی پور اخذ نموده اند می رساند،
امتحان عملی در آدرس خیابان کارگر شمالی-بعد از تقاطع بزرگراه جلال آل احمد-دانشکده فنی دانشگاه تهران به شرح زیر برگزار می گردد:
*دانشجویانی که درس ورزش1 را با کد درس 323115 و گروه های درس 13 و15 اخذ نموده اند؛ امتحان عملی در روز سه شنبه مورخ 18*02*97 ساعت 14 الی 16 می باشد.
*دانشجویانی که درس تربیت بدنی را با کد درس 225114 و گروه درس 12 اخذ نموده اند؛ امتحان عملی در روز سه شنبه مورخ 18*02*97 ساعت 16 الی 18 می باشد.
*دانشجویانی که درس ورزش1 را با کد درس 323115 و گروه درس 12 اخذ نموده اند؛ امتحان عملی در روز سه شنبه مورخ 18*02*97 ساعت 18 الی 20 می باشد.
**لازم به ذکر است نمره پایان ترم درس تربیت بدنی شامل (2جلسه کلاس تئوری+ 2جلسه کلاس عملی+ امتحان عملی+ امتحان تئوری که در بازه امتحانات پایان ترم برگزار خواهد شد).
توجه: دانشجویان می بایست لباس وکفش مناسب برای امتحان عملی به همراه داشته باشند.