دانشجوی گرامی ؛

لطفا برای تکمیل فرایند ثبت نام در ترم جدید دانشگاه علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران مبلغ شهریه خود را از طریق فرم زیر پرداخت نمایید .

در نظر داشته باشید فرم زیر را به فارسی و دقیق تکمیل نموده و پس از پرداخت شهریه شماره تراکنش خود را یادداشت نمایید .

 

 

حداقل مبلغ شهریه قابل پرداخت ۵۰۰ هزار تومان میباشد قسمت مبلغ شهریه به تومان میباشد .

لذا دقت نموده مبلغ را به اینصورت وارد نمایید     500000      وارد نمایید .