ارتباط با ما

Home / ارتباط با ما

 

  اطلاعات تماس با دپارتمان های دانشگاه 

 شماره های تماس : ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹

 شماره فاکس : ۸۸۳۰۱۲۶۵

 پست الکترونیکی :  admin@irtci.com

 آدرس : تهران . ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳  کد پستی 1584753111 – صندوق پستی 15815-3667

مدیریت سمت اطلاعات تماس
حسین ماهرورئیس دانشگاهداخلی 201
سعید نبویقائم مقام رئیس مرکز داخلی 202
فرخ نوریمعاون آموزشی داخلی 223
واحد امور برنامه ریزی آموزشی سمت اطلاعات تماس
اخترالسادات سجادیانیکارشناس واحد امور برنامه ریزی آموزشیداخلی 247
واحد امور اجرایی آموزشسمتاطلاعات تماس
حمید خسروجردیمدیر امور اجرایی آموزششماره مستقیم 88310121
پارسا محمد جعفریکارشناس واحد امور اجرایی آموزششماره مستقیم 88310122
بهناز مرادیکارشناس واحد امور اجرایی آموزش داخلی 261
مونا محمدیکارشناس واحد امور اجرایی آموزش داخلی 239
واحد امور دانشجویی و فارغ التحصیلیسمتاطلاعات تماس
فردین سیف درخشانیسرپرست امور فارغ التحصیلیشماره مستقیم 88490185
مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
حبيب حسينيمديريت فناوري اطلاعات و ارتباطاتمشکلات فني وب سايت ( داخلي 220)

 فرم تماس با ما

[ninja_form id=3]