آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادنادر اسدی نهاری درس بازار پول و سرمایه کد درس5966

کارشناسی-استاد اسدی نهاری-بازار پول و سرمایه-جلسات 1-3

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید