1400-کاردانی- استادنادر اسدی نهاری-درس آشنایی با بازارها و نهادهای مالی-کد درس 1542آخرین دوره های آموزشیکاردانی

کاردانی ـ استاد اسدی نهاری – آشنایی با بازارها و نهادهای مالی ـ جلسات 6 و 7 و 8

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه ششم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک نمائید.