1400-کاردانی-استاد حمید اروانه-درس اقتصاد کلان-کد درس5135آخرین دوره های آموزشیکاردانی

کاردانی _ استاد اروانه _ اقتصاد کلان _ جلسات 7 و 8 و 9

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید.