1400-کاردانی-استاد حمید اروانه-درس اقتصاد کلان-کد درس5135آخرین دوره های آموزشیکاردانی

کاردانی _ استاد اروانه _ اقتصاد کلان _ جلسات 10 الی 13

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دروازدهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.