آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ رفع اشکال

دانشجوی گرامی جهت دانلود این جلسه اینجا کلیک نمائید.