آخرین دوره های آموزشیکارشناسیمقطع تحصیلی

کارشناسی-استادحاجی حیدری-پژوهش عملیاتی 3 – جلسات 1الی 4

دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه اول اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه دوم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه سوم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک نمائید.