کارشناسی-استادحاجی حیدری-پژوهش عملیاتی 3 – جلسات 1الی 4

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, مقطع تحصیلی

دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه اول اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه دوم اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه سوم اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک نمائید.  

کارشناسی-استادایراندوست-مدیریت مالی پیشرفته-جلسات 9الی 12

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی استادعبدالحمید ایراندوست درس مدیریت مالی پیشرفته کد درس25816

دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید.

کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ رفع اشکال

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

دانشجوی گرامی جهت دانلود این جلسه اینجا کلیک نمائید.   https://irtciac.com/1400/rafe-eshkal.m4a  

کارشناسی ـ استاد اسدی نهاری ـ بازار پول و سرمایه ـ جلسات 14 و 15

Posted Posted in 1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس بازار پول وسرمایه- کد درس5966, آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید.