کارشناسی-استادایراندوست-مدیریت مالی پیشرفته-جلسات 9الی 12

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی استادعبدالحمید ایراندوست درس مدیریت مالی پیشرفته کد درس25816

دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید.

کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ رفع اشکال

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

دانشجوی گرامی جهت دانلود این جلسه اینجا کلیک نمائید.   https://irtciac.com/1400/rafe-eshkal.m4a  

کارشناسی ـ استاد اسدی نهاری ـ بازار پول و سرمایه ـ جلسات 14 و 15

Posted Posted in 1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس بازار پول وسرمایه- کد درس5966, آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید.  

کاردانی ـ استاد اسدی نهاری ـ آشنایی با بازارها و نهادهای مالی ـ جلسه 15

Posted Posted in 1400-کاردانی- استادنادر اسدی نهاری-درس آشنایی با بازارها و نهادهای مالی-کد درس 1542, آخرین دوره های آموزشی, کاردانی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید.  

کارشناسی ـ استاد اسدی نهاری ـ تجزیه و تحلیل صورت های مالی ـ جلسات 13 و 14

Posted Posted in 1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-کد درس8394, آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.  

کارشناسی ـ استاد اسدی نهاری ـ نهادهای مالی ـ جلسات 13 الی 15

Posted Posted in 1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس نهادهای مالی-کد درس-27873, آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید.  

کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ جلسات 12 الی 15

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e12.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e13.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e14.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e15.mp3